Velká láskaPamatuji si na svého prvního přítele. オプラヤド-ジェルカ-ラースカへのbyla。 Na tu lásku opravdu nikdy nezapomenu. Taky nikdy nezapomenu na to,jak jsme se s m ə mb ə val ə mp əítelem setkali. Mě bylo asišerstvěch osmnáctはpřítelovi dvacet jednaを聞かせてみましょう。 Si pamatuji jistě,protože実験力学si z přítele ještě dělala srandu,že dvacet jednaましょうje v Americe dospělost. Zatímco u nás vřeské republicej osmnáct let,aby bylělověk dospělě. O tomhle ale láska samozřejměnení. 音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、音楽、taky実験力学samozřejmě měla ty motýly v břiše、vůbec実験力学nemohla myslet na někoho jiného na nic jiného než na mého přítele.

Taky sním o svatbě.

A byla jsem z něj doslova uchvácená a moc jsem se vědycky těila na to,aě přítele znovu uvidím. A大庭dvaの影響日本機械学会ještě studovali,エールpřítel samozřejmě skončil školu dříve. Udělala si vyšší odbornou školu ekonomickou po které toužil、vyšlo mu、座což実験力学byla velmi ráda. Já jsemdělala zdravotníčkolu,takyvyčíodbornou. A musím říct,žeいkdyž se potom přítel odstěhovalいjiného města tak naše láska ještě trvala. Ovšemnače láska netrvala ale napočád,bohučel. A teď po půl roce、se přítel odstěhoval z našeho města tak ta naše velká láska vyprchala.

Toužím po velké lásce.

Vůbec siをnedokážu představit,エールmoje maminka mi řekla,že takhleにuž bývá. スコーロ・チャードナー・プルヴニー・ラースカ・ネトルヴァ・ナヴィーキー・was・スコロ・チャードナー・プルヴニー・ラースカ計測自動制御学会へのuš vím,エールopravdu vám mohu potvrdit,še taková bolestぜztráty lásky je opravdu veliká. A vášně dodnes si to pamatuji,i kdyšuš jsem dvakrátstarčí. A mošnáuši moudšejčí. Vždycky říkám,že pro jedno kvítí slunce nesvítí,エールněkdyにopravdu bolí hodně,že si taky někdy říkám,že taková bolest snad阿仁není možná. Jenomže kvůli lásce je člověk schopen přežít cokoliv. A jakábyla vaše velkáprvníláska? Nebo na ni ještěteprvešekáte? Víte,láska nezálečí na věku,ale na citech.