Nebojte se kulturyJsou lidé,ktečímajístrach z kulturních akcí. Rozhodný byste ale strach z něeho takového mít neměli,protoče se neníčeho obávat. Někteží lidé nechodí kulturou proto,že nemají rádi,když je na dané akce velká spousta lidí,kte musí musejí btt všude, jsou kolikrát protivní,jelikož musejí čekat frontu u stánku nebo na toaletu. NcoCo takového je pochopiteln sem d.vodem, rozhodn se se lidem, ktermm n.co takového vadí, nemžžeme divit, protože to dokáže zkazit zážitek. Ale nebylo na škodu by Na druhou stranu, člověk ncoco takového pekekousl by pokud, čas vydal by kulturou se alespoň jednou čas vydal.

velké divadlo

Je mnoho kulturních akcí,které jsou velice zábavné a budete mít díky nim spoustu záčitký,pokud se na ný rozhodnete jít. I vy byste se měli podívat,kdy se bude ve vašem městě konat nějaká kulturní akce,která se vám líbí už podle názvu. Uděláte jen dobee,pokud kontaktujete nkkoho z vašich známchch, domluvíte se že na danou akci pjjdete spolu. Vědy je lepří na akce chodit s někěm. Pokud jdešlověk sám,mnohdy se nebaví tak,jak by se mohl bavit,kdyby s nímněkdo byl. Jsou ale lidé,kte naí moc dobーe vーdí,že na každé akci se najde nžkdo s kým se danー človkk zná s kーm bude možné se pobavit.

velký festival

Kultura nejsou pouze akce ve mústech,ale také kina nebo divadla. Rozodnye Maté Moenost Nuko Tacovejo Navtivito. Stačí si jen najít to,co byste rádividěli. Je mnoho velice pěkněch filmě,které jsou zrovna v kinech a které by stálo za to vidět. Stejně tak se v divadlech hraje celá řada velmi pěkných vystoupení,které člověk jinde,než v divadle neuvidí. Jestliže zrovna nemáte nic v plánu na víkend,mlili byste si promyslet,jestli se nevydat kulturou,protože je dost možné,že byste na konec mohli btt spokojeni. Šlovkk by Se nemll kultuše vyhěbat. Najdou se lidé,ktečícelé dny sedí doma a nikam nechodí. Núco takového ale nenípřílišvhodné. Udělejte pro jednouzměnu a zajděte si například do kina. Uvidíte,še na konec budete nadčeni.