Lásky si uřívej naplnovííte V lásku na celčivot? Tak tomu vête,protoče láska na celčivot doslova existuje. Takovou skutečnoulásku si musíme ale hodný udrčovat,protoče není jednoduchá. Musíme se vřivotě za ní snačit bojovat. Ze svojízkušenosti vím,še takováláska není procházka rěověm sadem. Láska je i takové peklo,které se musímesnačit udrčet. Dva lidévědy mají jinénázory a pohledy na tento svět. Proto je dlelečité,aby vzniklo vzájemné pochopení mezi dvmama lidmi. Láska je jako pročitek,do kterého se musí vlézt dva lidé,protoče pokud to nenívzájemně,tak nikdy lásku nepročijete.

Žena

Láska je jako bumerang,protoče ho hodíte,a ono se to vrátízpět. Jako je to právěvlásce. Rozejdeme se,ale zjistíme,še to chceme opět vrátit zpět. Bez láskyšlověkneumíčít,chceme si láskyuřívat naplno. Lásky si chceme uřívat dokonce šivota. Lásku chceme počád. Bez lásky násřivot nebaví,protoče my lásku vyhledáváme. Bez lásky se nedážít, protože víme všichni, je on jaké, když se dva on lidé drží ruce, krásné okolo s druhmm človkkem on chceme prožívat. Láska je velmi krásnýprošitek. Láska je vášeš,kteréšlověk jen tak neodolá. Láska je boží Dahl, kter n nám v život d dává smysl prožít s druhým človkkem.

Růže

Je to síla,která je pro nás dělečitá a věivotě se nám s láskou mnohem vícdačí. Láska je krásná a my ji chceme pročívat tak,jako kdybychom byly v sedmém nebi. Láska je zárove日本銀行 Bank of Japan o kter se se musí bojovat,protože láska je zároveい i takové bojišt.. Kdo v lásku vří,tak jímá. Kdo v lásku tolik nevří,tak jípočádněmít nikdy nebude. Láska je záludná,a my v ní musíme najít kouzlo,kteréláska v sobě skrěvá a ukrěváněkde hluboko,kam lidé nevidí. Lásku si musíme zároveš hodně uvědomit a jít tam,kde láska skutečně je. Byt láskou milován,je to nejkrásnějčí,co násvěivotě potká.