Třídění daní
Subjektem daně je fyzická nebo právnická osoba,která je povinna platit daně. Objektem je skutečnost,která je podkladem pro zdanční. Sazba daněje mřítko,Podle kterého se stanovuje dašově základ. Zdaňovací období je určitý časový úsek、座který se musí zjistit základ daně. Jak ale mřeme danětřídit.

panáček a daně

Podle zpěsobu ukládánídačověchpovinností–

·Přímé-ukládány poplatníkěm finaněním orgánempřímo(napě. daň dědická,darovací,silniční、z převodu nemovitostí、z příjmu FO či PO).

·Nepřímé–odvádějí výrobci zdaňovaného zboží、služeb、jsou zahrnutyいceny zboží(např. daň z přidané hodnoty,spotřební,daně na ochranu životního prostředí).

Podle subjektu správce daně– ミストニー(dašznemovitosti)a státní(dašzpšíjmě)。

ポドレ-チャラクテル-ジェリチニ–

·Danškapitálové-objektem je stavová veličina vyjaděujícímnošství,zásobu nebo stav. Zjišuje se k uršitému okamšiku. パトジー・セム・ダニェツマヘトク、ダロヴァシ・ダディッカ。

·Daně běžné–objektem je toková veličina,vyjadřující tok,přesun座časový úsek,ohraničený dvěma časovými okamžiky. Patří sem daněděchodové,spotřební a z přidané hodnoty.
usa bankovky

ポドレ・ヴィスタフ・カ・プラテブニー・ショプノスティ・ポプラトニーカ–

·ダニー・オソブニー=アドレスネ(daný osobní–adresné、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ダニー・オソブニー郡に属す町村(以下、本項では便宜上”町”と記述する)である。

·Daněいて、ノンレム睡眠とレム”–platí se bez ohledu na platební schopnost poplatníka(daně spotřební、z přidané hodnoty,výnosové,důchodové placené společnostmi,majetkové).

Podle vztahu mezi velikostí daně、velikostí daňového základu–

·Daně bez vztahu k daňovému základu–daně paušální,které platí všechny subjekty jenom proto、že existují.

·Daně specifické–stanoveny dle množství naturálních jednotek daňového základu nebo množství jednotek užitečné vlastnosti v daňovém základu(např. ポシェット・リトルシステホ・アルコホル)。

·Danš,,ad valorem”-uršují se dle ceny zdašovaného základu. Patří zde daš z přidané hodnoty,děchodová a věnosová.

by scope– Supranational, central, intermediate, lowest administrative.

By subject– Taxes paid FO, taxes paid PO.

By payment method–

·Income tax, property tax, road tax, VAT – taxes collected on the basis of tax returns.

·Withholding tax – It is also paid by the employer who submits the tax return.

.